• اسلایدر چهار
  • اسلایدر سه
  • اسلایدر دو
  • اسلایدر یک
مقالات

کنسرت هنرجویان آموزشگاه1397

بخش سوم: - صفحه­ 70: ... بقیه توانایی­ها از جمله حساس بودن به لحاظ هنری و با اعتماد به نفس بودن و بسیاری ویژگی­های خوب دیگر هم بهتر است از همان ابتدای کودکی آم

1.فراگیری موسیقی با توانایی درک زمان در فضا در ارتباط می باشد.(توانایی که در علم،ریاضی،خواندن نقشه، چیدن پازل،شطرنج و... مفید است). 2.علائم موسیقایی که برا

1. کودکان در کلاس­ های موسیقی، ارف می زنند. کارل ارف آهنگساز بزرگ آلمانی (1982- 1895) اقدام به تکامل و طراحی  سازهایی هماهنگ با توانایی های جسمی کودک نمود و ای