مصطفی حامدی

مصطفی حامدی دوره‌های آموزشی:
فراگیری دوره‌های مقدماتی، عالی و مرکب خوانی آواز نزد استاد مظفر شفیعی از سال ۱۳۸۲
شرکت در کارگاه آوازی استاد محمد رضا شجریان و کلاسهای استاد محمد رضا لطفی
فارغ التحصیل رشته موسیقی دانشگاه علمی کاربردی
اجراها و کنسرت ها:
شرکت در جشنواره‌های مختلف از قبیل:
جشنواره محله و کسب مقام سوم
جشنواره مهرجان مسقط (عمان-۱۳۹۰)
اجرا در مراسم بزرگداشت حافظ (امارات-۱۳۹۱)
اجرای کالج موسیقی و دانشگاه شرق‌شناسی و سالن باباجانیان (ارمنستان-۱۳۹۱)
کنسرت در شهرهای گوانگجو و چینگهای (چین-۱۳۹۳)
و همکاری در اجرای پایان نامه گروههای مختلف دانشجویان موسیقی دانشگاه هنر و دانشگاه تهران
فعالیت‌های آموزشی وپژوهشی:
تدریس آواز و جواب آواز در آموزشگاههای زند و اورنگ
پژوهش در شیوه آوازی خوانندگان دوره قاجار