سیما میرزایی

سیما میرزایی مدارک تحصیلی:کارشناسی موسیقی گرایش آهنگسازی ساز تخصصی: پیانو فراگیری تئوری موسیقی نزد استاد اسدیان فراگیری سلفژ نزد استاد اسدیان و استاد پریچهر خواجه فراگیری هارمونی، فرم، کنترپوان و آهنگسازی نزد استادان مشایخی، اسدیان، شیرکوهی و سایر اساتید محترم. فراگیری پیانو نزد‌ استاد خرمشاهی و شرکت در مستر کلاس های استاد اقدس پورتراب و شرکت در کلاسهای شناخت بدن در نوازندگی پیانو ایشان.