لیلا جهان آرا

لیلا جهان آرا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد در رشته موسیقی هنرآموخته نزد اساتید دانشمند، تفقدی، طهرانیان (کلاسیک) و ویسانلو، خوشقدمی و رحمانی (پاپ ـ فینگر استایل)