سمیرا واثق نیا

سمیرا واثق نیا متولد ۱۳۶۶، تهران
- لیسانس فلسفه
- شروع به آموختن پیانو و مقدمات موسیقی نزد وفا واقفی و نوید بدیعی در سال ۱۳۸۱
- ادامۀ نوازندگی پیانو نزد استاد گاگیگ بابایان از سال ۱۳۸۵ و استاد فریماه قوام صدری از سال ۱۳۹۰
- اخذ مجوز تدریس پیانو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شروع تدریس از سال ۱۳۸۶
- گذراندن دورۀ سلفژ و هارمونی نزد سعید علیجانی
- گذراندن دورۀ هارمونی، کنترپوان تنال، فوگ و انوانسیون، فرم و آنالیز و آهنگسازی نزد استاد علیرضا مشایخی از سال ۱۳۸۷
- شرکت در کارگاه آهنگسازی اتمسفریک استاد علیرضا مشایخی در سال ۱۳۸۹
- اصلاح و نگارش پارتیتور آثار استاد علیرضا مشایخی از سال ۱۳۹۰