امین میراحمدی

امین میراحمدی

فراگیری مقدمات نوازندگی نزد زیدالله طلوعی

ورود به دانشگاه هنر و اخذ مدرک کارشناسی در رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

فراگیری ردیف میرزاعبدالله و قطعات استاد علیزاده، وزیری، درویش خان و… نزد استاد بهروز همتی

فراگیری ردیف میرزاعبدالله به مدت دو سال نزد استاد محمد رضا لطفی

فراگیری ردیف دوره عالی علی اکبر خان شهنازی نزد استاد طلایی

فراگیری ردیف دوره عالی علی اکبر خان شهنازی نزد استاد داریوش پیرنیاکان

ورود به دانشگاه تهران در رشته نوازندگی موسیقی ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد

نوازندگی در گروه‌های موسیقی فارابی، چاوش، ارکستر دانشگاه هنر

سرپرستی و آهنگسازی در گروه موسیقی سروستان

تحقیق و پژوهش در سبک تار نوازی مرتضی خان نی داوود

تدریس ساز تار و سه تار از سال ۱۳۸۲ تا به حال