حسین مقیمی

حسین مقیمی

متولد تهران ۱۳۵۹

یادگیری ساز سنتور از سال ۱۳۷۵ نزد استاد کامران اناری

بهره گیری از وجود اساتیدی همچون پشنگ کامکار- رضا شفیعیان و کوروش متین