نوروز خجسته باد

نوروز خجسته باد

تابلوی نقاشی هفت سین - اثر استاد حسین احیاء در کاخ گلستان