تغییر روز کلاس سلفژ

به اطلاع می رساند کلاس سلفژ گروهی روز های شنبه ساعت 17:30 دایر می باشد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۲۲