کلاس سلفژ گروهی

از تاریخ   91/4/12  روزهای دوشنبه ساعت 18  کلاس سلفژ  بصورت گروهی برگزار می شود.

از علاقه مندان دعوت می شود به منظور گروه بندی، نسبت به ثبت نام  و  یا تکمیل ثبت نام  اقدام نمایند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۳/۲۸