کنسرت گروه موسیقی دگره

کنسرت گروه موسیقی دگره

کنسرت گروه موسیقی دگره

سرپرست: سیدمحمدامین میراحمدی

خواننده: مصطفی حامدی

تالار رودکی

جمعه 29 تیر

ساعت 21:00

 

لینک خرید بلیط: بلیط اجرای گروه دگره


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰